Over ons

Jeugdwerk Den Haag West

Op deze website presenteert het jeugd- en jongerenwerk van de Protestantse Wijkgemeente Bergkerk zich. Jeugdwerk dat plaatsvindt in de Bergkerk en Buurt-en-kerkhuis Bethel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Kindernevendienst, KidsTime-middagen, Zomerkamp, TeenTime-avonden, Kliederkerk en diensten voor Jong en Oud. De organisatie van deze activiteiten is in handen van tientallen vrijwilligers.

Wie zijn wij?

Achter de schermen zorgt de Jeugdraad dat het totale jeugd- en jongerenwerk in deze wijkgemeente kan plaatsvinden. De Jeugdraad probeert voor elk bloemblaadje binnen de organisatiestructuur van de kerk, leren, vieren, dienen, zorgen en spelen, te zorgen dat er aanbod is voor de jeugd. Ook verzorgt de Jeugdraad deze website. Tijdens een Jeugdraad-vergadering bespreken we alle jeugdactiviteiten.  Mochten er knelpunten zijn, dan bedenken we daarvoor een oplossing of zetten we acties uit. De Jeugdraad komt vier keer per jaar bijeen.
De Jeugdraad bestaat momenteel uit Roanne, Durkje, Martine, Nelleke (secretaris), en Marinus (waarnemend voorzitter en penningmeester).

Financiën

De Jeugdraad beheert ook de financiën van het jeugdwerk. Uitgangspunt is dat alle individuele activiteiten zichzelf bedruipen door een bijdrage van de deelnemers te vragen. Voor sommige activiteiten, zoals kindernevendienst wordt geen bijdrage van de deelnemers gevraagd. Om jeugdwerk voor iedereen mogelijk te maken draagt de kerk hier, via de Jeugdraad, in bij. Ook financiert de Jeugdraad collectieve en wijkoverstijgende jeugdwerkactiviteiten. De inkomsten van de Jeugdraad bestaan naast de jeugdcollecten en bijdrage van de diaconie uit giften van gemeenteleden en ouders van deelnemers.

Wilt u het jeugdwerk financieel ondersteunen? Dat kan, heel graag zelfs. U kunt uw gift overmaken via bankrekening NL78 INGB 0006 7296 40, t.n.v. penn vh jeugdwerk den haag west.

Vacature

We hebben vorig seizoen afscheid genomen van Marieke als lid, die de Bergkerk vertegenwoordigde. Hierdoor is er een vacature ontstaan, want we vinden het erg belangrijk dat er namens elke locatie minstens één lid is. Bent je lid van de Bergkerk en wil je meedenken over Jeugdwerk in onze wijk? Neem contact met ons op.

Preventie- en integriteitsbeleid

Grensoverschrijdend gedrag. Het komt helaas overal voor. Dus ook binnen vrijwilligersorganisaties. Tussen vrijwilligers en deelnemers maar ook tussen deelnemers onderling. Als Jeugdwerk Den Haag – West willen we er alles aan doen om dit te  voorkomen.

We hanteren een actief preventie- en integriteitsbeleid. Zo kennen we omgangsregels waar iedereen die onze jeugdwerkactiviteiten bezoekt zich aan houdt.

Als jeugdorganisatie vinden we het belangrijk dat onze vrijwilligers die werken met kinderen en jongeren in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het jeugdwerk plaats kan vinden. Daarom laten wij al onze (vrijwillige) medewerkers bij aanname een gedragscode ondertekenen.

Wij vinden de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen en kwetsbare personen, essentieel. Eén van de maatregelen is dat van alle vrijwilligers die in ons jeugdwerk actief zijn een VOG (verklaring omtrent gedrag) gevraagd wordt.  Een andere maatregel is dat de vrijwilligers met regelmaat deelnemen aan een training waarin ze leren wat zij kunnen doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en hoe ze een collega aan kunnen spreken op zijn of haar gedrag.

Menu