Over ons

Jeugdwerk Den Haag West

Op deze website presenteert het jeugd- en jongerenwerk van de Protestantse Wijkgemeente Den Haag West zich. Jeugdwerk dat plaatsvindt in de Bergkerk, Maranathakerk en Buurt-en-kerkhuis Bethel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Kindernevendienst, KidsTime-middagen, Zomerkamp, TeenTime-avonden en diensten voor Jong en Oud. De organisatie van deze activiteiten is in handen van tientallen vrijwilligers.

Wie zijn wij?

Achter de schermen zorgt de Jeugdraad dat het totale jeugd- en jongerenwerk in deze wijkgemeente kan plaatsvinden. De Jeugdraad probeert voor elk bloemblaadje binnen de organisatiestructuur van de kerk, leren, vieren, dienen, zorgen en spelen, te zorgen dat er aanbod is voor de jeugd. Ook verzorgt de Jeugdraad deze website. Tijdens een Jeugdraad-vergadering bespreken we alle jeugdactiviteiten.  Mochten er knelpunten zijn, dan bedenken we daarvoor een oplossing of zetten we acties uit.
De Jeugdraad bestaat momenteel uit Marieke, Roanne, Nelleke, Axel en Marinus en komt vier keer per jaar bijeen.

Financiën

De Jeugdraad beheert ook de financiën van het jeugdwerk. Uitgangspunt is dat alle individuele activiteiten zichzelf bedruipen door een bijdrage van de deelnemers te vragen. Voor sommige activiteiten, zoals kindernevendienst wordt geen bijdrage van de deelnemers gevraagd. Om jeugdwerk voor iedereen mogelijk te maken draagt de kerk hier, via de Jeugdraad, in bij. Ook financiert de Jeugdraad collectieve en wijkoverstijgende jeugdwerkactiviteiten. De inkomsten van de Jeugdraad bestaan naast de jeugdcollecten en bijdrage van de diaconie uit giften van gemeenteleden en ouders van deelnemers.

Wilt u het jeugdwerk financieel ondersteunen? Dat kan, heel graag zelfs. U kunt uw gift overmaken via bankrekening NL78 INGB 0006 7296 40, t.n.v. penn vh jeugdwerk den haag west.

Vacature

We hebben in een vorig seizoen afscheid genomen van Elise als lid, die de Maranathakerk vertegenwoordigde. Hierdoor is er een vacature ontstaan, want we vinden het erg belangrijk dat er namens elke locatie minstens één lid is. Bent je lid van de Maranathakerk en wil je meedenken over Jeugdwerk in onze wijk? Neem contact met ons op.

Menu